Dagundervisning

Ungdomsskolen er en del af det kommunale kerneområde Læring, hvor kerneopgaven er ”sammen skaber vi bevægelse, så børn og unge i forpligtende fællesskaber udvikler sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker”.

 

I dagundervisningen vægter vi højt at hjælpe unge til at tro på egne evner og at have mod på tilværelsen, uanset den unges potentiale og uddannelses- og/eller arbejdsmæssige perspektiver.

 

De unge trænes i forskellige hverdags-/livsduelighedskompetencer fra f.eks. at kunne handle ind til at være aktiv medborger i et demokratisk samfund, alt sammen med henblik på

  •         udvikling af modenhed

  •         oplevelse af at kunne noget og at ville noget

  •         at høre til i et eller flere fællesskaber

Gennem et ungemiljø præget af tryghed, faste rammer i skolestrukturen og nære relationer, arbejder vi frem mod, at alle unge så vidt muligt føres op til Folkeskolens afgangseksamen i fagene dansk, engelsk og matematik.

 

Der udarbejdes handleplan for hver enkelt ung på baggrund af en profilanalyse af den unges personlige, sociale og faglige kompetencer.

 

Pædagogisk arbejder vi med en høj grad af fleksibilitet og tilstræber at møde unge, hvor de er og med akkurat de værktøjer, der skal til for i samarbejde med den unge, forældrene og evt. andre at skabe personlig, social og faglig udvikling. De unge styrkes i kompetencerne i KLAR til Læring, som en naturlig del af den dannelsesopgave, dagundervisningen står for.

 

Efter Ungdomsskolen skal de unge oftest i gang med en ungdomsuddannelse eller i arbejde. For at sikre den bedst mulige overgang til det begyndende voksenliv samarbejder den unge, forældre og skolen løbende med UU-vejledere, PPR-psykologer, Børn og Familier, Ungeenheden m.fl. Praktiksteder, virksomheder.

 

 

Dagundervisningen er opdelt i tre afdelinger, varierende i størrelse fra ca. 8 – 16 unge per afdeling. Eleverne modtager undervisning i dansk, matematik og engelsk. Se endvidere beskrivelserne af hver enkelt afdeling i drop down menuen under Dagundervisning.

 

Yderligere oplysninger

 

Kontakt


Nikolaj Daugaard Hansen
Viceskoleleder

Email: Nikolaj Daugaard Hansen

Sikker post, personlig henvendelse: Ungdomsskolen Hedensted

Sikker post, virksomhedshenvendelse: Ungdomsskolen virkpost


Tlf. 2311 7842Senest opdateret 05.11.2020 10:10 af

Apricore logo