Afdeling Ungdomsgården

 

Hvordan er hverdagen?


08.30 fælles morgenmad


09.00 klasseundervisning med læsebånd


09.30 undervisning i dansk, engelsk eller matematik


10.15 pause


10.45 undervisning igen


12.00 frokost sammen og afrydning


12.45 anden undervisning i form af indkøb til madordning, fitness, værkstedsfag,
vedligeholdelse af bygninger og udearealer, kreativt, kryds og tværs, avancerede
brætspil, fordybelsesfag, musik mm., alt sammen med fokus på udvikling af
livsduelighedskompetencer


13.45 fri mandag og fredag


14.45 fri tirsdag, onsdag og torsdag


Vi er på tur hver 2. onsdag. Det kan f.eks. være besøg på uddannelsesinstitutioner,
virksomheder, museer, kulturelle tilbud, alternativ idræt mm.

 


Når hverdagen brydes – studietur og praktik


Ca. 14 dage inde i et nyt skoleår vil vi normalt tage på en 2 dages introtur. Denne tur
og en længerevarende studietur indgår som en del af undervisningen, og der er
mødepligt.


For studieturen er der en egenbetaling på 1/3 af udgiften, dog max. kr. 1500.


Elever har mulighed for i kortere eller længere perioder at være i erhvervspraktikker.


Praktikforløb aftales mellem den unge, forældre, skole og UU-vejleder.

 


Hvordan arbejder vi?


Vi vægter de unges faglige, personlige og sociale trivsel højt.


I dagligdagen har vi fokus på de unges styrker og interesser.


Vores skolestørrelse og personaledækning er anderledes end i den almindelige
folkeskole, så vi har bedre muligheder for at tilbringe meget tid sammen med de
unge.

Vi tilstræber at møde de unge der, hvor de er og udfordre dem tilpas.


Vi har fokus på et godt og givtig samarbejde med øvrige samarbejdspartnere.


De faste medarbejdere dækker hinanden internt ved fravær – de unge er derved
sikret kendte voksne.

 


Skole-hjem-samarbejde


Den unge bliver efter indskrivning tildelt en kontaktlærer. Al kommunikation, som
har vigtighed for vores arbejde med den unge, foregår som udgangspunkt gennem
den unges kontaktlærer.


I forbindelse med sygdom skal den unges kontaktlærer kontaktes eller alternativt
lederen på 2311 7842.


Vi har skole-hjem-samtaler to gange om året, de unge deltager i skole-hjemsamtalerne.


Vi har to årlige forældremøder og en fælles sommerafslutning.


Vi kommunikerer direkte via tlf., sms, mail og e-boks.

 


Praktiske oplysninger


HU ligger på Ungdomsgården, Stjernegårdsvej 20, 8722 Hedensted.
Viceskoleleder Nikolaj Daugaard Hansen, 2311 7842.Senest opdateret 27.06.2019 09:31 af LGL

Apricore logo