Afdeling Skjold

 

Hvordan er hverdagen?

 

 

Mødetid kl. 08.30-13.45 mandag og fredag.

Mødetid kl. 08.30-14.45 tirsdag, onsdag og torsdag.

 

 • Undervisning i dansk, matematik og engelsk.

 • Træning i at klare hverdagsopgaver, f.eks. køkkenarbejde, tøjvask, indkøb, hygiejne o.lign.

 • Træning i praktisk kunnen, f.eks. arbejde i træ og metal, græsslåning, strukturere en opgave o.lign.

 • Undervisning i det at være en del af et demokratisk samfund.

 • Forberedelse til voksenlivet (budget, økonomi, nem-id osv.).

 • Vi spiser morgenmad og frokost sammen.

 • Eleverne er selv med til at købe ind og lave maden (samt rydde op).

 • Alle elever arbejder med opgaver på eget niveau.

 • Du kan nå dine lektier på skolen – ingen lektier.

 • Eleverne støttes, når de bliver udfordret.


Forventninger til dig som elev

 

 • At du vil arbejde med at sætte mål og udvikle dig.

 • At du kommer ind til tiden.

 • At du overholder skolens regler.

 • At du accepterer forskelligheder – her skal være plads til alle.

 • At du lærer at udvise almindelig dannelse, gensidig respekt og gode omgangsformer.

 

Når hverdagen brydes – studietur og praktik

 

Vi tager ofte på lærerige ture ud af huset – tit om onsdagen.

 

Ca. 14 dage inde i et nyt skoleår vil vi normalt tage på en 2 dages introtur. Denne tur og en længerevarende studietur indgår som en del af undervisningen, der er mødepligt til.

 

 

For studieturen er der en egenbetaling på 1/3 af udgiften, dog max. kr. 1500.

 

 

Elever er ofte i kortere eller længere erhvervspraktikker, f.eks. en halv eller hel dag om ugen i en periode.

 

 

Praktikforløb aftales mellem den unge, forældre, skole og UU-vejleder.

 

 

Hvordan arbejder vi?

 

Vi henvender os til dig, fordi nu er det dig, som skal tage ansvar. Du skal gøre noget for at udvikle dig.

 • For at lære bedst, tilstræber vi, at du bliver glad for at være på skolen.

 • Vi tilbringer tid sammen f.eks. omkring måltiderne og vil gerne have et trygt og rart samvær.

 • Vi skal sammen finde ud af, hvad du er god til, hvad du har brug for at øve lidt mere, og hvordan du bedst lærer.

 • Alle elever vil efter opstart blive fagligt testet, for at vi kan udfordre hver enkelt tilpas.

 • Elevplan udarbejdes for hver enkelt ung med faglige, personlige og sociale mål for den enkelte elev.

 • Vi arbejder med individuelt tilrettelagte praktikforløb men henblik på afklaring af fremtidige job- og uddannelsesvalg.

 • De faste medarbejdere dækker hinanden internt ved fravær – de unge er derved sikret kendte voksne.

 

 

Skole-hjem-samarbejde

 

Hver ung har en kontaktlærer. Vi ser gerne at kommunikation om den unge primært foregår med kontaktlæreren.

 

Vi har skole-hjem-samtaler to gange om året, og de unge deltager i skole-hjem-samtalerne.

 

Der afholdes to årlige forældremøder og en fælles sommerafslutning.

 

Vi kommunikerer direkte via tlf., sms, mail og e-boks.

 

 

Praktiske oplysninger

 

Skjoldskolen ligger på Skjold Kirkevej 20 B, 7130 Juelsminde.

Viceskoleleder Nikolaj Daugaard Hansen, 2311 7842.

 Senest opdateret 27.06.2019 09:15 af LGL

Apricore logo