Afdeling Fjorden

 

Fjorden

 

Hvordan arbejder vi?

På Fjorden behandler vi alle elever lige ved at behandle dem forskelligt.

 

Alle elever vil efter opstart blive testet i dansk, matematik og engelsk for at undervisningen kan tilrettelægges, så den matcher den enkelte elevs faglige niveau. Desuden vil der blive lavet en behovsanalyse for hver enkelt ung, der skal afdække målet med skolegangen på Fjorden.

 

Derudover udarbejder vi elevplaner, som også indeholder sociale mål for den enkelte.

 

De faste medarbejdere dækker hinanden internt ved fravær – de unge er derved sikret kendte voksne.

 

 

 

Hvordan er hverdagen?

08.30 fælles morgenmad

 

09.00 klasseundervisning med læsebånd

 

09.30 undervisning i dansk, engelsk eller matematik

 

10.15 pause

 

10.45 undervisning igen

 

12.00 frokost sammen og afrydning

 

12.45 anden undervisning i form af indkøb til madordning, boldspil, fitness, svømmehal, værkstedsfag, vedligeholdelse af bygninger og udearealer, kreativt, fordybelsesfag, musik mm., alt sammen med fokus på udvikling af livsduelighedskompetencer

 

13.45 fri mandag og fredag

 

14.45 fri tirsdag, onsdag og torsdag

 

Når hverdagen brydes – studietur og praktik

 

Ca. 14 dage inde i et nyt skoleår tager vi på introtur. Denne tur indgår som en del af undervisningen.

 

I foråret gennemføres en studietur, som ligeledes er en del af undervisningen.

 

For studieturen er der en egenbetaling på 1/3 af udgiften, dog max. kr. 1500.

 

Derudover tager vi løbende på dagture, der ofte vil have et fagligt sigte.

 

Vi forsøger at tilrettelægge alle vores ture, så den enkelte elev udfordres tilpas.

 

Vi arbejder med individuelt tilrettelagte praktikforløb med henblik på afklaring af elevens fremtidige job- og uddannelsesvalg. Praktikforløb aftales mellem elev, forældre, skole og UU-vejleder.

 

 

 

Skole-hjem-samarbejde

Den unge bliver efter indskrivning tildelt en kontaktlærer. Vi ser gerne, at al kommunikation om den unge mm. fortrinsvis foregår gennem denne kontaktlærer.

 

I forbindelse med sygdom skal Fjorden kontaktes på tlf. 5182 9528 (kl. 08.00-08.30) eller alternativt lederen på tlf. 2311 7842.

 

Vi har som minimum skole-hjem-samtaler to gange om året, hvor de unge deltager. Skulle behovet opstå, vil der blive indkaldt til en eller flere yderligere samtaler.

 

Vi har to årlige forældremøder og en fælles sommerafslutning.

 

Vi kommunikerer direkte via tlf., sms, mail og e-boks.

 

 

 

Praktiske oplysninger

Fjorden ligger på Skjold Kirkevej 20 B, 7130 Juelsminde.

Viceskoleleder Nikolaj Daugaard Hansen, 2311 7842.

 Senest opdateret 25.06.2019 12:52 af LGL

Apricore logo