Databehandling

Oplysninger om Hedensted Kommunes behandling af dine data

Hedensted Kommune er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

Du kan kontakte os her:

 

Hedensted Kommune

Ungdomsskolen

Valenciavej 6A

8722 Hedensted

Telefon: 79755545

E-mail: Ungdomsskolen@hedensted.dk

 

Har du spørgsmål til dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen, kan du kontakte kommunens Databeskyttelsesrådgiver på e-mailen dbr@hedensted.dk eller via Digital Post: www.hedensted.dk/borgerpost/dbr

 

 

Lovgrundlag for behandlingen

Dine personoplysninger behandles efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på området.

 

Hjemlen for at behandle personoplysningerne er offentlig myndighedsudøvelse i henhold til Folkeskoleloven.

 

 

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at understøtte Folkeskolelovens formålsparagraf, der lyder som følger:

 

 • §1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

 • Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

 • Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

 

I praksis vil det sige at personoplysningerne kan blive brugt i forbindelse med f.eks. national test, ordblinde tests, afgangsprøver, ansøgning om befordring, Uddannelsesvejledning, elevplaner, karakterer og læringsplatformen Min Uddannelse.

 

 

Kategorier af personoplysninger

Ungdomsskolen behandler disse typer af oplysninger om dit barn og dig:

 

 • Navn, adresse og CPR.nr. på barn.

 • Kontaktoplysninger og CPR.nr. på forældre.

 • Oplysninger om søskende og øvrige familieforhold.

 • Skolehistorik, fravær.

 • Fødeland, modersmål, statsborgerskab.

 • Oplysning om læge, helbredsmæssige forhold.

 • Tilmeldinger til sfo, skolebus og billedmateriale.

 

 

Behandlingens varighed

Skolen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

 

 

Registrering og videregivelse

Skolen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.

 

 

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i forhold til behandling af dine personoplysninger:

 

 • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)

 • Ret til berigtigelse (rettelse af urigtige oplysninger)

 • Ret til sletning (kun i særtilfælde)

 • Ret til begrænsning af behandling

 • Ret til indsigelse

 • Ret til dataportabilitet (få dine data udleveret)

 

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 

 

Ønsker du at klage?

Du har ret til at klage til Datatilsynet over skolens/kommunens behandling af dine personoplysninger.

På Datatilsynets hjemmeside kan du finde yderligere information herunder læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.Senest opdateret 05.07.2019 08:28 af LGL

Apricore logo